top of page
PIES W MIEŚCIE_edited.png

PIES MOŻE IŚĆ BEZ SMYCZY?!?

PRZEPISY DOTYCZĄCE SZCZECINA

W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. Nie oznacza to, że pies zawsze musi być na smyczy.

Mowa tu też o psie, który mimo stosowanej smyczy jest silniejszy od opiekuna, a potrafi być porywczy, co nierzadko się zdarza. Szczególnie należy o tym pomyśleć, gdy psa wyprowadza dziecko. 


Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są do stosowania poniższych zasad:
1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2;
2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy;
4) pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;
5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założony kaganiec;
6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych przeznaczonych na wybiegi dla psów, z wyłączeniem psów wskazanych w pkt 3;
7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.


Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w pkt 2 – 5, nie dotyczy psów:
1) u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne;
2) szczeniaków do 9 m-ca życia.

 

A CO POZA MIASTEM?

Puszczanie psa luzem w lesie jest całkowicie zabronione. Przepisy kodeksu wykroczeń, poza lasem nie nakazują prowadzenia psa na smyczy lub w kagańcu. Mówią jedynie o zwykłych lub nakazanych środkach ostrożności. 

Podsumowując, przepisy dotyczące prowadzenia psów w Szczecinie stanowią ważny krok w kierunku zapewnienia harmonii między miłośnikami zwierząt, a mieszkańcami miasta.  Wprowadzenie konkretnych zasad, takich jak obowiązek noszenia kagańca czy korzystania ze smyczy, ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, dlatego należy je przestrzegać w zdroworozsądkowy sposób. Jeśli nawet pies biega luzem, musi posiadać odpowiednią uprząż, która pozwoli psa zapiąć w razie potrzeby. Elastyczność przepisów, uwzględniająca różne okoliczności, sprawia, że regulacje te są zrównoważone i dostosowane do potrzeb zarówno ludzi, jak i ich pupili. Pamiętaj, że wartość tych uregulowań leży nie tylko w ochronie publicznej, ale także w promowaniu odpowiedzialnego podejścia do trzymania zwierząt, co przyczynia się do budowania przyjaznego otoczenia dla wszystkich mieszkańców. 

bottom of page